Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(tento formulár vyplňte a zašlite len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti TELCO systems, s.r.o. s adresou: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31568114

 

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania: ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listovej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 


Technická podpora 048/416 19 66

Bezplatné doručeniepre objednávky nad 450 €

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní